Рекламно видео

Рекламните видеа за романа са дело на Албена Баева
Гласът зад кадър е на актьора Валентин Ганев.